תקנון

אופרטיב חברה לאימון וייעוץ עסקי מציעה את המידע שבאתר זה לכל הגולשים באתר בכפוף לדיני זכויות היוצרים התקפים בישראל.

ציבור הגולשים רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן ולציין את המקור לציטוט, "אתר אופרטיב".

אסור למשתמש לעשות בחומר שבאתר, סילוף, פגם או שינוי אחר ו/או פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

יובהר כי באתר משובצים בין היתר צילומים מבנק תמונות שנרכשו כחוק ולכן צילומים אילו אינם ניתנים לשימוש.

השירות מוצע לציבור As Is   ואופרטיב לא תשא באחריות להתאמת השירות לצרכי ציבור הגולשים. כמו כן, לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בחומר כולל באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בשירות.

חזרה לדף קודם
חזור לדף הבית