ייעוץ ארגוני: בין מודיעין וייעוץ ארגוני

 דר' יורם דובובסקי

כללי:

XXX עוסק בניתוח תהליכי הליבה ב-XXX. XXX מזהה, מאבחן ומגדיר את התהליכים המרכזיים המתרחשים ב-XXX. תהליכים יוצרי ערך שהנם קריטיים לפעילותו האופטימלית של ה-XXX. באמצעות זיהוי תהליכי הליבה (תהליכים יוצרי ערך) ותפקידי הליבה הנגזרים מהם (תפקידים המשרתים את התהליך), יש בידי ה-XXX את היכולת להקים תשתית XXX שתתמוך באסטרטגיה ה-XXX שלו ותאפשר, ע"י מיצוי הפוטנציאל הגלום בכוח האדם הקיים, מימוש יעדים  והגדלת הרווחיות.

 

האם בפיסקה דלעיל רב הנסתר על הנגלה – או רב הנגלה על הנסתר? מאיזה עולם הוא לקוח? מעולם המודיעין – או מעולם הייעוץ הארגוני?

כאיש מודיעין לשעבר, כן – "בפנים נשארת מודיעין" [מתוך בטאון מל"מ גיליון 42, קובי לוריא], אציג במאמר זה את הקווים הדומים מאוד בין איש מודיעין לבין יועץ ארגוני.

מהו ייעוץ ארגוני:

ייעוץ ארגוני עוסק בניתוח תהליכי הליבה בארגון. היועץ הארגוני מזהה, מאבחן ומגדיר את התהליכים המרכזיים המתרחשים בארגון. תהליכים יוצרי ערך שהנם קריטיים לפעילותו האופטימלית של הארגון. באמצעות זיהוי תהליכים אלו (תהליכים יוצרי ערך) ותפקידי הליבה הנגזרים מהם (תפקידים המשרתים את התהליך), יש בידי הארגון את היכולת להקים תשתית ארגונית שתתמוך באסטרטגיה העסקית שלו ותאפשר, ע"י מיצוי הפוטנציאל הגלום בכוח האדם הקיים, מימוש יעדים  והגדלת הרווחיות.

 

 

ניתוח תהליכי הליבה מגדיר למעשה לארגון מהם התהליכים המרכזיים והמשניים בעבודתו. מתוך כך, מוגדרים גם המבנים והפונקציות המרכזיות והמשניות בארגון. למעשה, הגדרת תהליך כתהליך ליבה מגדירה אותו כחיוני והכרחי לקיומו של הארגון ולתפקודו האופטימלי. להגדרת תהליכים אלו קיימים מספר היבטים יישומיים:

א.   הגדרת המבנה הארגוני האופטימלי.

ב.   זיהוי אופן זרימת המידע בכל שלב ובארגון בכללותו.

ג.    זיהוי תהליכים חסרים במבנה הקיים.

ד.   זיהוי שלבים בהם לא קיימת אחריות ברורה.

ה.   זיהוי תהליכים מיותרים במבנה הקיים.

 

מתוך תהליכי הליבה נגזרים בהתאמה גם תפקידי הליבה. תפקידים שהנם חיוניים והכרחיים לתפקודו האופטימלי של הארגון. ניתוח תפקידים אלו, אפיונם והגדרתם לכלל "ספר אינטגרטיבי" אחד של כל התפקודים בארגון, מהווה את הבסיס לקביעת תמהיל כוח האדם האופטימלי למבנה הארגוני הנדרש. תמהיל כוח האדם יקבע למעשה בהתאם למאפייני התפקיד המופיעים ב"ספר". הספר מהווה גם מקור מידע  חשוב ממנו ניתן לגזר החלטות בנוגע לניהול כוח-האדם בארגון. החלטות בנוגע לתהליך המיון, ההדרכה, ההערכה והתגמול בארגון.

ניתוח התהליכים מתבצע באמצעות 5 שלבים מרכזיים:

א.     זיהוי תהליכי הליבה.

ב.      זיהוי גורמים מקדמי שינוי.

ג.        פיתוח חזון עסקי.

ד.        הבנת ומדידת תהליכים קיימים.

ה.      תכנון ובניית פרוטוטיפ של התהליכים החדשים והארגון החדש.

 

בהתאם למודל זה תהליך העבודה בארגון כולל 4 שלבים:

  1. ניתוח תהליכי ליבה.
  2. ניתוח תפקידי ליבה.
  3.  נגזרות התהליך למבנה הארגוני.
  4.  נגזרות התהליך לתמהיל כוח האדם בארגון.

 

היועץ הארגוני מציע למעשה ראיה חדשה להתייחסות לתהליכי עבודה בארגון. ראיה שמתעלמת מהמבנה הארגוני הקיים (היררכית התפקידים) ומתמקד באפיון התהליכים יוצרי הערך בארגון. תהליכים שחותכים את המבנה הארגוני לאורכו ולרוחבו ושהנם חיוניים לקיום הארגון ולעמידתו ביעדים שהציב לעצמו. כך מתקבלת תמונה ארגונית חדשה אשר מבטאת נאמנה את פעילות הארגון ותוצריו.

מתוך התהליכים  הללו מזוהים ומאופיינים תפקידי הליבה – הפונקציות הקריטיות שמשרתות את התהליכים יוצרי הערך. מכלול התפקידים, שמהווה למעשה גוף מידע שמאפשר לארגון לקבל החלטות בכל הנוגע לניהול המשאב האנושי בארגון, ולהתאמת כוח האדם כך שיענה באופן האופטימלי על צרכי הארגון, ויסייע בהשגת מטרותיו האסטרטגיות תוך שיפור מירבי בתפוקות וברווחים.

 

בין מודיעין וייעוץ ארגוני:

ובכן, אנו רואים את המתאם בין התהליך המודיעיני – לתהליך הייעוצי. מהו התהליך, ואיך אנו מנסים להשלים את חלקי הפאזל: איסוף מידע, עיבודו, ניתוחו והערכתו, וגיבוש תכנית פעולה המבוססת על הממצאים שעלים מתוך התהליך. ב-2 התחומים אנו עוסקים בחקר. ב-2 התחומים אין אמת אוניברסלית. יש הערכות, הבנות, ניתוחים. ב-2 התחומים אנו מסיקים מסקנות ומנסים לגזור מתוכן מתווה לפעילות. והחשוב מכל – ב-2 התחומים אנו צריכים לנסות ולחדור לתהליכים השונים, להבין את דרכי קבלת החלטות, ולא להתמקד בנושאי המסגרת השונים.

ולסיום – מזווית אישית:

מה המשותף בין: דיאטה, מודיעין וייעוץ ארגוני?

ובכן דיאטה ביוונית זה "אורח חיים". כך גם מודיעין [ראה גיליון קודם], ומסתבר – גם ייעוץ ארגוני.

 

חזרה לדף קודם
חזור לדף הבית